რუსეთი – პროპაგანდის იმპერია

გრიგოლ ჯულუხიძის წიგნის, “რუსეთი – პროპაგანდის იმპერია” ელექტრონული ვერსია.

წიგნი დაიბეჭდა საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მხარდაჭერით.

გამოცემაში გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორს და შეიძლება არ ასახავდეს კვლევითი ცენტრის თვალსაზრისს.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s