ჩინური ‘’რვაფეხას’’ კონცეფცია

ჰელფორდ ჯონ მაკინდერის და ნიკოლას სპიკმენის გეოპოლიტიკური თეორიები დღესაც არ კარგავენ აქტუალურობას. მიუხედავად განსხვავებული მიდგომებისა, ისინი იზიარებენ საერთო შეხედულებას ჩინეთის თაობაზე.  ბრიტანელი გეოგრაფი თავის ცნობილ ნაშრომში “ისტორიის გეოგრაფიული მდებარეობა“ გვათავაზობს ალტერნატიული მსოფლიო წესრიგის მოდელს. ის მკაფიოდ მიანიშნებს ჩინეთის პოტენციალზე, რომლის მიხედვითაც ის შეიძლება  წამყვანი მოთამაშე გახდეს. რაც შეეხება სპიკმენს, მისი პროგნოზი გამართლდა. კერძოდ, მან ივარაუდა, რომ ჩინეთი გახდებოდა კონტინენტური ძალა, რომლის წინააღმდეგ საჭირო გახდება ბალანსირება. დღეს ჩინეთი ეჭვგარეშედ სუპერსახელმწიფოა, რომელმაც უკვე მრავალ გამოწვევას უპასუხა. კომუნისტური სახელმწიფოს სამოქმედო გეგმა კი დიდ წილად განსაზღვრავს მომავალი მსოფ…


შოთა მგელაძის პუბლიკაცია

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s