პოლონეთის II რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში 1918-1921 წლებში

პროექტი განხორციელდა საქართველოში პოლონეთის რესპუბლიკის საელჩოსა და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭრით.

საავტორო უფლებები დაცულია და ეკუთვნის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს. პუბლიკაციაში გამოთქმული დასკვნები წარმოადგენს ავტორის/ავტორების მოსაზრებებს და შეიძლება არ ასახავდეს საქართველოში პოლონეთის საელჩოსა და აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ხედვებს.

მარიამ მაჭარაშვილი – II ადგილი

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s