პროექტის – “საერთაშორისო უსაფრთხოება და რეგიონალური გამოწვევები” – დასასრული

დღეს საგარეო პოლიტიკის საბჭოს მოკლევადიანი პროექტი – “საერთაშორისო უსაფრთხოება და რეგიონალური გამოწვევები” – დასრულდა. პროექტი რეგიონული უნივერსიტეტის სტუდენტების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობებით დაინტერესებული მკვლევარებისათვის იყო განკუთვნილი.

მთლიანობაში, პროექტში 12 მსმენელმა მიიღო მონაწილეობა.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s