პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნები 2020

საგარეო პოლიტიკის საბჭოს უფროსი მკვლევარი გრიგოლ ჯულუხიძის მოკლე ანალიზი პოლონეთის 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s