წლის პირველი შეხვედრა საგარეო პოლიტიკის საბჭოში

წლის პირველი სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა საგარეო პოლიტიკის საბჭოში, რომელსაც ორგანიზაციის თანამშრომლები, პარტნიორები და ასოცირებული წევრები ესწრებოდნენ.

შეხვედრის მიზანს 2020 წელს დაგეგმილი პროექტების საორგანიზაციო საკითხების განხილვა-განსაზღვრა წარმოადგენდა. გარდა ამისა, ყურადღება გამახვილდა პოტენციურ პროგრამებსა და ახალ პერსპექტივებზე.

2020 წელს, საგარეო პოლიტიკის საბჭო 4 საშუალო რანგის პროექტის განახორციელებს.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s