სამი ზღვის ინიციატივა

გიორგი ფიფიას ანალიტიკური პუბლიკაცია “სამი ზღვის ინიციატივის” პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და ენერგეტიკულ პერსპექტივებზე.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s