ტერორიზმი და კონტრტერორიზმი

Terrorism-and-Counterterrorism

პროექტი მიზნად ისახავს საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთათვის ტერორიზმის ევოლუციის ეტაპების, ტერორისტული ორგანიზაციების მეთოდებისა და ანტიტერორისტული მიდგომების გაცნობას. კურსის მიმდინარეობისას, მსმენელი გლობალური უსაფრთხოების სისტემის ცვლილებისა და ახალი მსოფლიო წესრიგის შესახებ მიიღებს ინფორმაციას. ლექციებისა და სემინარების მეშვეობით, სტუდენტები ტერორიზმის თანამედროვე ტენდენციებს გაეცნობიან, რაც ბრძოლის ისეთი მეთოდების ანალიზს გულისხმობს, როგორიცაა არატრადიციული იარაღებისა და ე.წ. “სწრაფი რეაგირების ჯგუფების” გამოყენება.

3-თვიანი პროექტი იმ ინტერდისციპლინარული ანალიზის უნარ-ჩვევათა განვითარებას უწყობს ხელს, რაც ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების კვლევების კუთხით სიღრმისეული კვლევების ჩასატარებლად.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s